Bulgarian English Russian
  • Prev
  • Услуги

Качество

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

В  МЕДИКАНА има 4 центъра за трансплантация на органи. Екипи от висококвалифицирани специалисти извършват бъбречни трансплантации. При бъбречна недостатъчност, когато хемодиализата не е достатъчна, единственото решение, за да се върне пациента към нормалния си начин на живот е бъбречната трансплантация. За донор може да бъде роднина, който по медицински показатели е подходящ. Колкото по-малко време пациента е на хемодиализа, преди трансплантацията, толкова по-големи са шансовете му за успешна бъбречна трансплантация. Продължителната хемодиализа може да увреди други органи, увеличава се вероятността от инфекции и като цяло намалява жизнеността на организма.

При бъбречната трансплантация бъбрекът от донора се изважда лапароскопски чрез малък разрез в долната част на корема. Това позволява бързото възстановяване на донора след операцията.

В екипа по трансплантация в болница Медикана Истанбул Интернешънъл са такива специалисти в тази област като:

Професор д-р Музафер Сарияр, завършил истанбулския университет Джеррахпаша през 1971 г.. Специалист обща хирургия, става доцент през 1982г., а през 1988г. Става професор. Специализира в Лондон, болница „Св. Георги” през 1977г. Хирургия на панкреаса, жлъчните пътища и жлъчния мехур. През 1985г. Прави проучвания в областта на органната трансплантация в болница „Св. Томас” в Лондон, а от 1986г. Работи в центъра за трансплантация на органи Джеррахпаша в Истанбул. От 2008г. Работи в Медикана Интернешънъл Истанбул. Професионалните му интереси включват хирургия и трансплантация.

Професор д-р Алаттин Илдъз е завършил Медицински факултет в Истанбул през 1987г. И специализира вътрешни болести и нефрология. Началото на 1996г специализира в Харвардския университет в Бостън, Масачузетс и работи там като наблюдател в областта на клиничната нефрология и трансплантация. През 1997г. Става доцент по нефрология. 2001-2004г работи във Vanderbilt University Medical Center, TN,USA. Защитава титлата професор през 2003г. И е член на академичния състав, работещ в областта на нефрологията къмМедицински факултет на Истанбулския Университет. Проф. Д-р Илдъз и Проф. Д-р Сарияр днес работят заедно по програмата на Медикана за бъбречни трансплантации. 

bg