Bulgarian English Russian
  • Prev
  • Услуги

Качество

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

 

МИСИЯ

Предоставяне на висококачествени здравни грижи и услуги за всички слоеве на обществото.  Възможности и заетост в сектора на здравеопазването, увереност в бъдещото развитие и създаване на комфортна работна среда.

 

ВИЗИЯ

Международно признати модерни пионерски нововъведения и иновации, пример за подражание  за другите здравни организации. Високо качество на медицинската помощ и равнопоставеност на всички пациенти, както от стрaната, така и от чужбина. Създаване на верига от здравни заведения, която вдъхва доверие и отговаря на очакванията на пациентите.

 

ПЪТЯТ НА МЕДИКАНА

Здравни стандарти за акредитация, фокусирани върху отличната грижа за пациента. Най-важния приоритет е безопасността на пациента. Стандарти за оборудване, използувано в предоставянето на услуги на пациентите, лекарства и практики.

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

Първи се включват в програмата по акредитация болниците Медикана Чамлъджа и Медикана Бахчелиевлер и са акредитирани съответно през октомври 2007г. и май 2008г. През 2009г. Са акредитирани болниците Медикана Истанбул Интернешънъл и Медикана Анкара Интернешънъл.  А през 2010г. Болницата Чамлъджа е преакредитирана. В процес на преакредитация са и другите болници от МЕДИКАНА.

След първоначалната акредитация на болниците на МЕДИКАНА, нейните служители работят с философията за непрекъснатото усъвършенстване, най-вече свързано с безопасността на пациентите. Те участват в програми по обучение и квалификация. Днес  в Медикана  се прилагат практики за контрол на вътреболничните инфекции, медицински грижи, управление на риска, съвременна апаратура и технологии. Всичко това в името и за пациента.

 

БОЛНИЦИ

 

МЕДИКАНА АВДЖИЛАР

Създадена през 1995 г. С 9 000 квадратни метра застроена площ, със 100 легла,. Напълно оборудвани по най-новите технологии 4 операционни зали. В интензивното отделение са на разположение 15 легла. Всички болници от веригата разполагат с модерни компютърни системи и софтуер. На най-високо ниво се предоставят услуги в областта на кардиологията и нефрологията. Всички видове ортопедични и микро операции се извършват с разширените възможности, които предлагат оборудването и новите технологии, поради което болницата е един от водещите центрове в сектора.

 

МЕДИКАНА БАХЧЕЛИЕВЛЕР

Основана през 2003 г. С 89 легла, болницата разполага с 6 операцоинни и 2 родилни зали, оборудвани с най-модерна апаратура. Отделения по сърдечно-съдова и коронарна хирургия, интензивно отделение, неонатологично интензивно отделение, както и с 30 легла в центъра за хемодиализа. Освен това на високо професионално ниво са центровете за бъбречни трансплантации, ин витро оплождане, кардиология и ангиография, физиотерапия.Болницата разполага с медицинска, онкологична и ендоскопска лаборатории, ERCP лаборатория, център за лазерно третиране на разширени вени, звено за интензивни грижи, като в центъра на услугите, които предлага болницата е качеството. Новите инвестиции, направени през 2012г. За разширяване , реконструкция и оптимизация увеличиха капацитета и с 50 % и се разкри център по неврология , както и център по хирургия и лечение на заболявания на гръбначния стълб.

 

МЕДИКАНА ЧАМЛЪДЖА

Болницата е основана през 1999г. И е с капацитет 150 легла, 7 операционни, 36 легла за интензивни грижи и 40 легла в центъра за хемодиализа. Медикана Чамлъджа има утвърдено име в областта на кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия, детска кардио-хирургия, ин витро оплождане, ортопедия и травматология, диагностициране и лечение на рак на белите дробове. Има също така лаборатория за диагностика и лечение на смущения в съня. До сега в болницата има извършени над 8 хиляди ангиографии и над 1500 байпаса.

 

МЕДИКАНА ИНТРНЕШЪНЪЛ ИСТАНБУЛ

Една от водещите по направени частни инвестиции и капиталовложения. Болницата е с площ от 30 000 квадратни метра , с капацитет 109 легла и 5 ВИП стаи, модерни и комфортни. С изградената си инфраструктура, болницата е еталон за подражание според европейските и световни стандарти. Разполага още с 14 легла за интензивни грижи, 20 специализирани легла за сърдечно-съдова и коронарна хирургия, 9 легла в центъра за ангиографии, 3 легла за наблюдение след  ендоскопии, 8 операционни зали.

 

Всичко за вашето здраве

Медикана Истанбул е академично ориентирана към всички диагностични и терапевтични процедури, разполагаща с квалифициран медицински персонал и модерна технология. Общото интензивно лечение, сърдечно-съдова хирургия интензивното отделение, коронарна реанимация и неонатологично интензивно отделение са създадени с помощта на най-новите технологии и архитектура на болницата.

 

Последна дума на технологиите.

Медикана Интернешънъл Истанбул със своя опитен  медицински персонал  предоставя  високотехнологични медицински изделия. Операционната система , оборудвана с най-новите технологии позволява да се правят едновременно повече от една хирургична процедура.

Болницата   разполага с шестдесет и четири-канален мултидетектор, устройство за  компютърна томография (CT), 1,5 Tesla магнитен резонанс  (MRI), 4-измерен  ултразвук устройство на най-високо ниво PACS (за архивиране на медицински снимки и изображения) система, на цялото тяло PET /CT,  Gamma камера, линеен акселератор.Центърът по нуклеарна медицина със своите уникални съоръжения и медицински екип , предоставя най-добрите възможности за борба с онкологичните заболявания. Медицинско обслужване, качество, безопасност, комфорт и неприкосновеност на личния живот. 

 

МЕДИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АНКАРА

Единен център за всички здравни нужди на столицата и региона. От 2008г. насам болница Медикана Анкара Интернешънъл предлага здравни услуги на световно ниво. С покрита площ от 20 000 квадратни метра, с модерна технология и апаратура болницата е пример за подражание. На световно ниво са клиниките по органна и тъканна трансплантация, радиационна и медицинска онкология, кардиология и сърдечно-съдова хирургия, ин витро оплождане, нуклеарна медицина, акушерство и гинекология, педиатрия, офталмология, отоларингология, дерматология, пластична хирургия, медицинска естетика, диетология, ендокринология, белодробни заболявания, гръдна хирургия, урология, ортопедия, физиотерапия и рехабилитация, гастроентерология, интензивни грижи, неонатално интензивно отделение.

Болницата е специализирана и като единствен център в Турция за лечение на напреднал стадий на рак. Оборудвана с Multi-slice CT, PET/CT, MRI, LINAC устройства. Технологиите и материалната база позволяват да се локализират раковите клетки и да се третират само те, като по този начин се предотвратява увреждане на здравите клетки. В болницата има 40 легла за интензивни грижи, а ВИП стаите за хоспитализираните пациенти предоставят комфорта на пет –звезден хотел.

 

СТОМАТОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ МЕДИКАНА

Здравна група Медикана разполага с две стоматологични болници , намиращи се в азиятската част на Истанбул. Клинично и лабораторно оборудвани с най-модерна техника, допълваща се със съвременни авангардни практики.

 

СТОМАТОЛОГИЯ МЕДИКАНА БАХЧЕЛИЕВЛЕР

Изградена по международните здравни стандарти, с академичния си състав от експерти, тя е център за научни изследвания в областта на денталната медицина. Предоставя на своите пациенти стоматологични услуги, лечения и хирургически процедури по последните тенденции  в денталните технологии.

Имплантати
• козметична стоматология
• Орална и лицево-челюстна хирургия
• Ортодонтия ( Корекция на зъбите)
• Пародонтология (Лечение на заболяванията на венците)
• Избелване на зъби (избелване)
• Протезиране
• Педодонтия (детско орално и стоматологично здраве)
• Ендодонтия (кореново лечение и пълнеж)

 

СТОМАТОЛОГИЯ МЕДИКАНА ЧИФТЕХАВУЗЛАР

С 24 часов прием на пациенти и капацитет да обслужва всички дисциплини  на денталната медицина. Опитни професионалисти работят в модерни и удобни условия с най-новото технологично оборудване.

 

МЕДИКАНА САМСУН

С покрита площ от 30 000 квадратни метра , това е най-голямата болница в региона на турското Черноморие. Разполага с 200 легла, оборудвана с ъс съвременни технологични съоръжения, това е място за лечение, където комфорта и неприкосновеността на личния живот на пациентите е гарантиран. Солиден персонал от висококвалифицирани медици , с доказани успехи в областта на международните здравни услуги.

 

МЕДИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНЯ

С  28 250 квадратни метра закрита площ, болницата е технологично планирана да бъде на върха. Тя предоставя услуги във всички отрасли на медицината и въвежда качествено нови стандарти в областта на онкологията и лъчетерапията, кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия, ин витро оплождането.

Хай-тек центърана Анадола, това определение напълно отговаря на критериите и стандартите на Медикана интернешънъл Коня. Със своите 64 канала Multidetector, компютърна томография, 1,5 Tesla магнитен резонанс, четири-измерен ултразвук, с най-високо ниво PACS система, PET/CT, двулентова Gama камера, както и с високоенергиен линеен акселератор, HDR за брахитерапия, PET/CT-симулатор, мрежови системи за радиотерапия и с още много други технологични устройства, болницата гарантира качествено медицинско обслужване, безопастност и комфорт.

 

bg