Bulgarian English Russian
  • Prev
  • Услуги

Качество

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

ЦЕНТЪР ПО КАРДИОЛОГИЯ И СЪРДЕЧНО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

• Откриване на запушен по време на инфаркт  кръвоносен съд със спешна намеса от медицински специалисти лекари, които работят денонощно.

Поверете Сърцето си в опитните ръце на професионалисти -ангиография за 4 секунди
• ангиография за 4 секунди Device е сред най-новите технологии - 64-канален томограф предлага предимства при по-специално стеснение на сърдечните съдове. Разглеждане на сърцето с помощта на устройството отнема само 4 секунди, триизмерно и подробно картографиране осигурява бърза и ефективна диагностика. Това премахва нуждата от класическата  ангиография, която ограничава и подтиска  сърдечните съдове, метод  без болка и по най-бързия начин.
• ангиография през ръцете -риска от проблеми във връзка с усещането на силна болка и  ограничаване на  движението на пациента  при конвенционалния метод през крака,се намалява до нула.
Едно важно предимство на ангиография през ръцете, е, че движението на пациента не се ограничава, той е под лекарски надзор  само за 3-4 часа, след това може сам да се върне в отделението.

 • Диагностика и корекция на вродени камерни родови  дефекти  без операция или с използването на оперативни методи в катедрата по детска кардиология за деца от всички възрасти, както и за  новородени.
• Не оперативна интервенция на кръвоносните  съдове.
• Електрофизиологичен  метод за ефективно  справяне с нарушения на сърдечния ритъм
• Ехокардиография, където  могат да бъдат дадени оценки  на клетъчно ниво и в стресова ситуация.
• Талиумна  сцинтиграфия, позволяваща визуализация на степента на здравословно хранене на съдовете на сърдечния мускул.
• Проверка  натоварването в реално време, анализ на средните резултати
• Оценка на сърдечната честота и ритъм с Холтер монитори в рамките на 24 и 48 часа.
• Оценка на  налягане Холтер  в 24-часов период.
• Сърдечен магнитен резонанс  за диагностика и проследяване на заболявания на сърдечно-съдовата система.

 

bg